Om
Terese

Mina främsta styrkor återfinns inom såväl management och strategi som i specialistområden där komplicerade frågor behöver beskrivas och hanteras på ett enkelt och pragmatiskt sätt.

 

Tack vare att jag har en bakgrund inom både aktivt styrelse- och ledningsarbete men också från kvalificerade specialistroller har jag lätt att förflytta mig från affärsverksamhetens helikopterperspektiv till den individuella medarbetarens perspektiv.

 

 

Jag är rätt resurs för dig om du behöver en affärsmässig jurist som har

  • Djup förståelse för de regelverk som branschen verkar i, både inom försäkringsrörelse, försäkringsavtal och produktutveckling
  • Stort intresse och förståelse för den digitala transformation som branschen behöver genomgå och en stor faiblesse för att skapa kundnytta
  • Förmåga att med ett tjänande ledarskap driva en förflyttning av verksamheten, i synnerhet relaterat till leanagilt arbetssätt och legal management
Ett urval av utbildningar och certifieringar
  • Certified SAFe ® 5 Agilist, Scaled Agile Inc 2021
  • Oxford Fintech Programme 2017-2018, University of Oxford
  • Solvens 2 certifiering (Fit & Proper) för styrelse och andra ledningsfunktioner i försäkringsföretag, 2016. SSE Executive Education
  • Eurekans Management Development Programme 2016-2017. Ashridge Executive Education, Hult International Business School
  • Swedish Masters Of Laws Degree, inriktning försäkringsrätt och avtalsrätt, Stockholms universitet, 2002 2008
WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner