En unik mix av kompetens inom

Försäkring

Konsulttjänster inom ledarskap, affär och governance

Individanpassat ledarskap

Affärsdrivet

Compliant

Terese Holmquist

Jag erbjuder konsulttjänster inom strategi, ledarskap, affärsutveckling och juridik. 

 

Med bakgrund inom sak-, person-, och djurförsäkring kan jag bidra med att navigera kring vad som krävs för lyckas ta sig fram som ny aktör eller att försvara sin etablerade position i en bransch som står inför stora förändringar.

lighthouse-g4de5ea95c_1920

Ledarskap

Uppskattad kompetens inom såväl löpande verksamhet som i styrelse och verkställande ledning.

Förmåga att både målfokuserat och med ett empatiskt och individanpassat ledarskap driva förflyttning av verksamheten.

 

garden-g43e03b84d_1920

Affär & Produkt

Gedigen erfarenhet av affärs- och produktutveckling med fullt P & L-ansvar inom försäkring. Väl insatt i möjligheter och utmaningar kopplat till den digitala transformation som branschen behöver genomgå. 

avenue-g2c3c3f0db_1920

Governance

Djup förståelse för de regelverk som branschen verkar i, både inom försäkringsrörelse, försäkringsavtal och produktutveckling samt förmåga att omsätta dessa till affärsvärde och kundnytta.

Urval av tjänster

Jag vänder mig i första hand till tjänsteföretag, försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Jag erbjuder skräddarsydda paket som är noggrant anpassade efter ditt företags specifika behov. Vare sig du föredrar löpande timdebitering eller en fast månadskostnad, arbetar vi tillsammans för att hitta den modell som bäst passar ditt företags unika krav och mål. Mitt mål är att erbjuda flexibla lösningar som möter dina behov och förväntningar.

Chefsjurist/Bolagsjurist

Tillhandahållande av tillfällig chefsjurist eller bolagsjurist för företag som behöver juridiskt stöd under en övergångsperiod. Inkluderar deltidsbemanning inom försäkrings- och finansbranschen. 


Försäkringsjurist

Resursförstärkning och bemanning för produktavdelningar, exempelvis stöd vid definition av målmarknad, produktgodkännande och uppföljning av produkter och distributörer. Jag kan bidra inom utveckling och granskning av sak-, person- och djurförsäkring, grupp- eller individuell försäkring.


Klagomålsansvarig/Kundombudsman

Bemanning av rollen som klagomålsansvarig eller kundombudsman för försäkringsföretag. Tjänsterna omfattar interaktion med skadehandläggare, villkorstolkning, rättsutredningar och överprövningar av skadeärenden.

 

Avtalshantering

Tjänster för granskning, utformning, förhandling och förvaltning av kommersiella avtal.

 

Strategisk rådgivning

Rådgivning och second opinions till styrelse, vd, chefsjurister, bolagsjurister med flera.


Utbildning och föredrag

Specialiserade utbildningar och föredrag inom områden som försäkringsavtal, försäkringsdistribution och marknadsföringsrätt. Utbildningarna kan vara företagsanpassade eller standardiserade sessioner.

 

Styrelseuppdrag och advisory boards

Jag kan ta mig an uppdrag inom styrelser eller rådgivande organ till styrelser, där företaget behöver en resurs med regelverkskunskap i kombination med affärsdriv och marknadsfokus.

Jag finns tillgänglig för nya uppdrag från och med sommaren 2024. Intresserad av en offert? Ta gärna kontakt nedan.

Uppdrag i urval

2022-2024

 • Styrelseordförande, tech startup
 • Styrelseledamot, försäkringsbolag
 • Interim Produktchef, försäkringsbolag
 • Strategisk rådgivning, försäkringsbolag
 • Försäkringsexpert vid utveckling och lansering av ny försäkringsgren, försäkringsbolag
 • Ämnesexpert, etablerat utbildningsföretag inom finans & försäkring
 • Nätverksledare, Svenska Försäkringsföreningen
 • Föreläsare seminarier, webinarier och kurser, Svenska Försäkringsföreningen samt intresseföreningar och riksorganisationer
 • Chief Legal Officer, startup inom tjänstesektor
 • Governanceansvarig, startup inom hälsoförsäkring
 • Affärsutveckling, scaleup inom vårdgivarföretag

Utbildningar i urval

 • Certifierad för försäkringsdistribution av sakförsäkring
 • Certified SAFe ® 5 Agilist, Scaled Agile Inc 2021
 • Oxford Fintech Programme 2017-2018, University of Oxford
 • Solvens 2 certifiering (Fit & Proper) för styrelse och andra ledningsfunktioner i försäkringsföretag, 2016. SSE Executive Education
 • Eurekans Management Development Programme 2016-2017. Ashridge Executive Education, Hult International Business School
 • Swedish Masters Of Laws Degree, inriktning försäkringsrätt och avtalsrätt, Stockholms universitet, 2002-2008

Telefon: (+46)73 964 21 26 | E-post: terese@holmquistjuridik.se

Org nr: 559328-9399 | Registrerad för F-skatt | © Holmquist Juridik AB

WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner