En unik mix av kompetens inom

Försäkring

Konsulttjänster inom ledarskap, affär och governance

Individanpassat ledarskap

Affärsdrivet

Compliant

Terese Holmquist

Med bakgrund inom sak-, person-, och djurförsäkring kan jag bidra med att navigera kring vad som krävs för lyckas ta sig fram som ny aktör eller att försvara sin etablerade position i en bransch som står inför stora förändringar.

Ska vi prata?

Jag är rätt resurs om ni behöver stöd inom exempelvis interimsledarskap, projektledning, juridiska utredningar eller strategisk rådgivning. Ta två minuter och skicka ett förslag på när vi ska höras, så ser vi hur jag kan bidra med värde till er organisation.
lighthouse-g4de5ea95c_1920

Ledarskap

Uppskattad kompetens inom såväl operations som i styrelse och verkställande ledning.

Förmåga att både målfokuserat och med ett empatiskt och individanpassat ledarskap driva förflyttning av verksamheten.

garden-g43e03b84d_1920

Affär & Produkt

Gedigen erfarenhet av affärs- och produktutveckling med fullt P & L-ansvar inom försäkring. Väl insatt i möjligheter och utmaningar kopplat till den digitala transformation som branschen behöver genomgå. 

avenue-g2c3c3f0db_1920

Governance

Djup förståelse för de regelverk som branschen verkar i, både inom försäkringsrörelse, försäkringsavtal och produktutveckling samt förmåga att omsätta dessa till affärsvärde och kundnytta.

Uppdrag under 2022

  • Chief Legal Officer, startup inom tjänstesektor
  • Governance, startup inom hälsoförsäkring
  • Ämnesexpert, etablerat utbildningsföretag inom finans & försäkring
  • Affärsutveckling, scaleup inom vårdgivarföretag
  • Föreläsare seminarier, webinarier och kurser, Svenska Försäkringsföreningen, Essential Foods, samt intresseföreningar och riksorganisationer

Utbildningar i urval

  • Certified SAFe ® 5 Agilist, Scaled Agile Inc 2021
  • Oxford Fintech Programme 2017-2018, University of Oxford
  • Solvens 2 certifiering (Fit & Proper) för styrelse och andra ledningsfunktioner i försäkringsföretag, 2016. SSE Executive Education
  • Eurekans Management Development Programme 2016-2017. Ashridge Executive Education, Hult International Business School
  • Swedish Masters Of Laws Degree, inriktning försäkringsrätt och avtalsrätt, Stockholms universitet, 2002-2008

Telefon: (+46)73 964 21 26 | E-post: terese@holmquistjuridik.se

Org nr: 559328-9399 | Registrerad för F-skatt | © Holmquist Juridik AB

Webbplatsen använder cookies för att bättre förstå din användning av den. Syftet är för att förbättra användarupplevelsen av webbplatsen och för att förbättra relevansen i innehåll, design och meddelanden.  Lär dig mer